Belajar MC Pernikahan Bahasa Jawa

Selasa,18 Oktober 2011

Salam Persahabatan…

Bagaimana Kabarnya Sahabat Mas Say Laros?

Indonesia adalah negara multikultural yang kaya akan budaya.Salah satu budaya yang hingga kini masih lestari adalah berupa tradisi mantenan atau pernikahan adat jawa.Nach,selama prosesi berlangsung biasanya menggunakan bahasa jawa sebagai pembuka acara.Biasanya Dalam adat jawa acara nikahan atau “mantenan” dibawakan dalam bahasa jawa pewayangan. Bahasa yang digunakan ga lazim seperti bahasa-bahasa jawa halus. Bahasa ini lebih sulit dan susah dimengerti, Bahasa pewayangan ini biasanya dipake oleh orang jawa jaman doeloe. Apalagi klu ada konser wayang yang dalangnya Ki mantous atau ki Anom Suroto sudah bisa dipatikan menggunakan bahasa jawa pewayangan yang membuat sebagaian orang bingung maksudnya.

Nach,Bagi pembaca yang pengen bisa bawain bahasa ini di acara nikahan…mungkin bisa sebagai reverensi..

Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinu darsono ing budi

Wis cedak titi wanci wahyaning mongso kolo sri atmojo temanten kekalih sampun prapten pangur anjawi arso manjing wonten ing madyaning sasono wiwoho pramilo kagen asung pakurmatan rawuhing pinanganten sarimbit soho poro penderekipun kawulo suwun cinandiko sami mugi kersoho jumeneng sawatawis…sumonggo nuwun…………..

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Sugeng poro sepuh-sesepuh pepunden ingkang dahat kawulo hormati……

Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………..ingkang dahat kinumartan. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo.

Poro rawuh kakung suwowono putrid ingkang dahat sinudarsono ing budi

Sumrambahipun dumateng poro sanak kadang pitepangan ingkang hanampi pakurmatan, miwah sahyo poro kadang werdo murdo tumaruno ingkang satuhu pantes sinudarsono. Soho poro konco leladi pramusaji ingkang sampun piniji ing gati.

Nuwun poro lenggah keparengno langkung rumiyin sumonggo kawulo nderek aken hangunjuk aken pujo puji puji astuti puji syukur sumonggo sesarengan kito haturaken dhumateng ngarsanipun gusti ingkang moho agung ALLOH SWT, bilih wonten ing ri kalenggahan sonten/dalu kulo dalah paduko sami saget nderek mangayu bagyo dinten wikraman agung pangunduhipun putro temanten kekalih kanthi kawontenan wilujeng boten kepanggih alangan satunggal punopo kalis nir ing sambi kolo.

Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi

Sak derengipun kaparengno langkung rumiyen kulo hangaturaken tebah siti sekul panuturing kelopo opo rantu bilih wonten lepat kawulo dene dereng sawatawis dangu rawuh paduko sami minunggar kadang besan dalah penderek pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah…………….. proro dene ing mriki kawulo kuwo wantuncumantoko hanggampil kamardikan soho matur ing ngarso paduko sami, istining gati boten jalaran kawulo kalak duking sugi siti mawah toto krami hananging yo awit saking awrat-awratipun nyundi dawuh panjenenganipun bapak…………………..sarimbit garwo. Bilih ing ri kalenggahan sonten/dalu puniko kulo piñata minongko pranoto adi coro wonten ing acoro pahargyan wikraman agung wonten ing ri kalenggahan………………….

Poro rawuh kakung suwowono putri ingkang dahat sinudarsono ing budi

Sak derengipun hadi coro pahargyan wikraman agung wonten ing kalenggahan …………………….. kapurwakan keparengno kulo hangaturakan minggah reruncening hadi coro ingkang sampun nirantan-nirumpoko.

Tumapak hadi coro ingkang ongko sepisan

1)      Waosan sab’do gusti ingkang sampun sinerat wonten ing madyang wahyu tumelan hinggih kitab suci Al-Qur’an

2)      Purwoko

3)      Do’a

4)      Catur adi coro gatining wigati wiwahan lung tinampen penganten pamedar sabdo saking kadang besan soho hamnyeyuliti pangrebeb pinanganten kakung/sarimbit ingkang saking tlatah………………..

5)      Atur pagayu agyo saking ingkang hanengku karso ingkang mangke bade ka aturaken dening penjenenganipun bapak……………..

6)      Pelereman

7)      Penutup

Semoga bermanfaat……suwun

 

Iklan

23 Tanggapan

 1. Maaf saya mau tanya buku mantra adat jawa ada apa engga ya yang bagian mantra temu manten nya . Terimakasih

  • gk tau jga mbk

 2. Kirimaken teks utawi naskah dalang manten mbukak acara/ambuka wiwaranig kandha ,..Suwun !

 3. Reblogged this on kelompok12offp2013 and commented:
  mc bahasa jawa

  • Thaanks atas kunjungannya

 4. Reblogged this on ki blankon ireng.

 5. mas kawulo nyuwun artine pisan nggeh
  suwun

  • nggeh mas

 6. estu menawi kito sami tasih kemutan pangandikan poro sesepuh naliko semanten………bilih ajining diri gumantung wontening lathi…….ajining rogo namung datheng pangagemanipun.

  • betul..

 7. Mas, kados pundi menawi ingkang panggih temanten, nyuwun conto naskahipun, maturnuwun

 8. pengen jadi dalang

  • Silahkan mas…

 9. very nice blog, ijin copas mas Say

 10. Leres jangkaning para winasis inggih para pujangga ingkang sampun sumandha ing akasa jinempana ing angin cinandhi ing awiat…bilih tiyang jawa ilang jawane…..sedaya sami gandrung dhateng budaya manca ingkang dereng temtu pernah lan trep dhateng kawontenan…mila sumonggo ampun namung enak enak kepenak…sami cancut grumegut ngrungkebi budaya jawa….ing pangajab putra wayah tetep ngugemi luhuring adat widhi widana…ingkang nges,sem,lan murakabi….ampun ngantos suwung ing pamanggih..sepi ing kawruh…sami keladuk lan klentu anggenipun ngadhepi kahanan…ngendikane modern nanging yektosipun namung kopong…ngendikane cerdas,,pinter nagning malah keblinger…..cobi digagas sing lebet…jaman sakniki,,kathah priyayi pinter nanging malah asor drajade…kathah priyayi luhur ning kawon kalih cah angon ing bab bebudene….dhuh Gusti Allah…mugi budaya jawa ingkang luhung punika tetepa hanjayeng bawana…amin…nuwun…

 11. Mas..saya minta tolong teks temu manten bahasa jawa…trims

  • BAIK SAYA KIRIMKAN YA ….. NOMER REKENING SAYA 20.2345.87.9876

 12. saya minta untuk MC dalam acara Peringatan Maulid nabi.tlng contoh tek nya .mksh.

 13. kirang luwes mas bahasanipun…..lan ketik ketikane seseratan kirang trep katah enkang kliru….
  suwun….

  • inggih leres ingkang dados pangandikanipun mbak vina, basa lan panyeratipun kirang trep contonipun:

   Kadang besan miwah sahyaning poro penderek pinaganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………..ingkang dahat kinumartan. Soho poro pangembat panggebating projo setianing negari ingkang minongko dados panggayoming poro kawulo dasih ingkang satuhu mahambek berbudi darmo.

   Ingkang langkung trep:
   Kadang besan miwah sanggyaning para pandherek pinanganten kakung sarimbit ingkang saking tlatah………………………..ingkang dahat kinumartan. Saha para pangemban pangembating praja satrianing nagari ingkang minangka dados pangayoming para kawula dasih ingkang satuhu mahambeg berbudi darma.

   Saya sangat mendukung adanya blog ini sebagai salah satu blog yang ikut membantu dalam melestarikan budaya Nusantara khususnya budaya Jawa…tampilannya blog juga bagus…

   • Matur suwun kritik lan saranipun..

  • coba mba vina ngasih contoh tek nya yang benar spt apa…..

   • ia saya tunggu koreksinya

PIN BBM Mas Say Laros 5FC71F82

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: