Mantra Untuk Memperlancar Kelahiran Bayi

Mantra Untuk Memperlancar Kelahiran Bayi
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Ra Asalirok Byayi
Sirok Ojok Lelemeran
Eneng Sakjroning Guwa Gyrabyaning Ibumu
Ndyang Mbyaiya
Cot Kerocot Mrocot
Saking Kersanik Allah
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh.

Mantra Untuk Mandi Keramas Dan Ruwat

Mantra Untuk Mandi Keramas Dan Ruwat
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Nawaitu Lirafil
Hadasil Asghori Wardhol Lillahi Ta’ala
Kulo Mundhut Sarining Toyok
Kinadusan Kalam Adam
Roh Adamnur Adam
Ya Islam
Ya Islam

Ya Islam
Ya Nabi
Ya Nabi
Ya Nabi
Ya Muhammadur Rosuululloh
Sirok Adus Byanyu Sirulloh
Ngedusik Rogok Sukmanirok
Kang Ngedusik Dolor Papat Limok Pancer
Enem Nyowok Pitu Sukmok
Kakang Kawah Adhi Ari-Ari
Sariah Mariah Hairuman
Hyang Bolok Sewu
Seksenonok Dolor Irok Kang Lair Byareng Sedinok
Sirok Lair Dhyewek
Ning Onok Rerewangek
Ya Ikau Jibrail Mikail Isroil Ijroil
Pama Den Pama
Sirok Kang Ngrewangik Byadyan Sliranek ……
Lamunok Onok Wong Kang Sinedyok Olok Gyanggu Olok
Tolak Byaleknok
Leboknok Menyang Sakjroning Gyedhong Wesi
Tetepnok Imanirok
Tetep Mantep Asking Kersanek Alloh
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh.

Share Budaya : Mantra Keselamatan

Mantra Keselamatan
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Pulunggonok Mencok Ing Ghoib
Cantri Mani Malokok
Contrang Baya Sukmok
Cahyok Sarining Ghoib
Warsok Wahyuning Ghoib
Wulu Sak Lembyar Potih Aranek
Jyagyad Celek Jyagyad Gyedhye
Jumenenglananging Jyagyad
Onok Sang Bethorok Suryok
Kang Luwih Mandi Pangucapek
Mandi, Mandi,Mandi
Saking Kersanek Alloh
Wajib Alib Orip
Ketibyan Ghoib Alloh
Alloh Tetep Ngayomik Si …..
Ya Alloh Kang Maringi Mandi Pangucapek
Mandi, Mandi, Mandi
Mandi, Mandi, Mandi
Mandi, Mandi, Mandi
Saking Kersanek Alloh.
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh

Share Budaya : Mantra Untuk Menolak Hujan

Mantra Untuk Menolak Hujan
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Kaki Kumolok Nini Kumolok
Hyang Sekok Wetan Potih Rupanek
Jum’at Didonek Legi Pasaranek
Lamunok Onok Mendhung Sekok Wetan
Byaleknok Ngetan
Kaki Kumolok Nini Kumolok
Hyak Sekok Kedul Abyang Rupanek
Sabtu Dinonek Pahing Pasaranek
Lamunok Onok Mendhung Sekok Kedul
Byaleknok Ngedul
Kaki Kumolok Nini Kumolok
Hyang Sekok Kulon Koning Rupanek
Ahad Dinonek Pon Pasaranek
Lamunok Onok Mendhung Sekok Kulon
Byaleknok Ngulon
Kaki Kumolok Nini Kumolok
Hyang Sekok Lor Cemeng Rupanek
Senen Dinonek Wagye Pasaranek
Lamunok Onok Mendhung Sekok Lor
Byaleknok Ngalor
Byar Padhyang Trawangan
Saking Kersaning Alloh.
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh.

Share Budaya : Mantra Pengasihan Semar Mesem

Mantra Pengasihan Semar Mesem
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Semar Bukak Dhyasar
Gyareng Ngeneng-Ngenengaken
Petruk Celuk-Celuk
Srikandhi Tukang Dodol
Arjunok Sang Tata-Tata Sang Tawa-Tawa
Janokok Tekok Uwong Padhya Morok
Ndhodhok Kemroyok Ngadyek Gyembrebyeg
Tekok Welas Tekok Asih
Asihok Si Jyabyang Byayinek
Wong Sak Jyagyad Marang Isun
Ajya Legok-Legok Sirok
Yen Durung Tekok Nyang Umah Isun
Lamunok Sirok Sing Tekok
Sirok Kenok Byendunek Alloh
Kapindho Rosululloh.
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh.

Budaya Banyuwangi : Mantra Pengasihan Ambyar Sari

Mantra Pengasihan Ambyar Sari
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Allahumma Ambyar Sari
Salam-Salam Rineksok Dyening Alloh
Nabi Rosululloh
Lan Diayomi
Sakabyehe Porok Pendhitok Wali Mukmin
Salam-Salam Tinuronan Petong Ambyar
Petong Sari Petong Korsi
Salam-Salam Ya Arrochmaanirrochiim
Tekok Welas Tekok Asih
Asihok Si Jyabyang Byayinek
Wong Sak Jyagyad Maring Isun
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh

Share Budaya Banyuwangi : Mantra Untuk Meredakan Tangis Anak

Mantra Untuk Meredakan Tangis Anak
Bismillaahirrokhmaanirrakhiim
Petek Tulak Petek Tokong
Temulak Si Jyabyang Byayi
Cep Menengok Ojok Nangis
Temulak Byalek Ngetan Byalek Ngulon
Byalek Ngalor Byalek Ngedul.
Laa Ilaaha Illalloh Muhammadur Rosululloh

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 62 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: